Institut
letničních
studií

Naším cílem je při­pra­vo­vat slu­žeb­ní­ky Apoš­tol­ské cír­kve pro efek­tiv­ní, bib­­lic­­kou a Du­chem na­pl­ně­nou služ­bu.

LAUNCHPAD

Získej pevné základy pro službu v letniční církvi.

Launchpad je nový jednoletý studijní program obsahující čtyři základní a pro službu v církvi zcela klíčové předměty. Je to základ pro všechny od besídkářů po misionáře.

Ať jste v obraze!

Institut letničních studií připravuje řadu novinek. Pokud nám dáte svůj e-mail, budeme Vás průběžně informovat.